Thông tin sản phẩm

Da giày túi series S-SH được sản xuất thông qua quá trình chọn lọc và kiểm định dựa trên các tiêu chí về kỹ thuật, chất lượng trong lĩnh vực sản xuất ghế xe ô tô. Những bài test nghiêm ngặt luôn được chuẩn bị để đảm bảo sản phẩm này đáp ứng nhu cầu sử dụng một cách tốt nhất. Mẫu da S1-SH011 đảm bảo đầy đủ các tính chất về mặt chất lượng, mẫu mã. 
Mã hàng S1-SH011 được sử dụng để làm giày túi nữ, boot nữ, ví nữ…

Thông số kiểm định

Ứng dụng sản phẩm