Da vi sợi microfiber

Quy Trình Sản Xuất

Tương tự việc xây nhà, một ngôi nhà muốn đạt tiêu chuẩn phải phụ thuộc vào yếu tố nền, thiết kế phù hợp, vật liệu đạt chuẩn, và đặc biệt là phần móng
Một nguyên liệu da đạt tiêu chuẩn cũng phải phụ thuộc vào cấu trúc và chất lượng đế nguyên liệu. Các sản phẩm da nhân tạo khác như PU/PVC không mô phỏng chính xác được chất lượng da bò bởi sự thiếu sót về cấu trúc đế dạng sợi.

MFL Vietnam

TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG CHỈ

MFL Vietnam

TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG CHỈ