TẬP ĐOÀN ARMANI CHẤM DỨT SỬ DỤNG LÔNG ĐỘNG VẬT

Ông Giorgio Armani cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được thông báo rằng tập đoàn ARMANI đã có một quyết định chắc chắn về việc chấm dứt sử dụng lông động vật trong các bộ sưu tập thời trang. Những tiến bộ về khoa học kĩ thuật trong nhiều năm vừa qua đã giúp chúng tôi có được những giải pháp thay thế cho lông động vật thay vì phải áp dụng những hình thức thu hoạch lông trực tiếp từ động vật. Chúng tôi đã theo đuổi công đoạn sản xuất tích cực này từ lâu, và cho đến thời điểm này, chúng tôi sẽ có những bước tiến quan trọng và quyết liệt hơn nhằm thể hiện sự nghiêm túc và mối quan tâm của chúng tôi trong công cuộc bảo vệ môi trường và động vật.”

Sau nhiều nỗ lực biểu tình và tổ chức hoạt động xã hội của PETA nhằm thuyết phục tập đoàn ARMANI, họ đã thừa nhận quyền động vật và không sử dụng động vật làm nguyên liệu cho thú vui thời trang.