Da vi sợi microfiber

Tính Ưu Việt

Với việc mô phỏng thành công cấu trúc sợi đan xen của da tự nhiên , da vi sợi không chỉ đạt được hình thức và chất lượng vượt trội mà còn giúp khắc phục hầu hết các nhược điểm của da bò như giá thành cao, hao hụt nguyên liệu đáng kể, khó khăn trong việc cắt may, bảo quản, hay vệ sinh,…