MFL Vietnam

Giới Thiệu

Da Vi Sợi Microfiber có nguồn gốc tái chế:

  • được làm từ chất thải sau tiêu dùng và hậu công nghiệp, chẳng hạn như chai nhựa và vải dệt
  • sử dụng polyme tái chế được chứng nhận GRS làm nguyên liệu thô
  • quá trình này không chỉ chuyển chất thải từ các bãi chôn lấp mà còn làm giảm nhu cầu về tài nguyên nguyên chất, giảm thiểu tác động đến môi trường liên quan đến quá trình sản xuất.

Da Vi Sợi Microfiber có nguồn gốc sinh học:

  • có nguồn gốc từ các nguồn thực vật tái tạo, bao gồm phụ phẩm nông nghiệp và các vật liệu hữu cơ khác (lên tới 42% trong thành phần cấu thành nguyên liệu).